Gotowość do Akcji Zima

Gotowość do Akcji Zima

W 2020 roku Jaworzno jako jedno z pierwszych miast w Polsce zmieniło system odbioru odpadów. Teraz, idąc za ciosem i wyznaczonym przez siebie nurtem, Jaworzno zwiększa zakres usług komunalnych, które realizowane będą przez miasto.

W czwartek, 28 października, oficjalnie zaprezentowano sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas Akcji Zima. W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem oraz Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Od listopada br. to nie firma zewnętrzna, a miejska Spółka Wodociągi Jaworzno będzie odpowiadać za odśnieżanie dróg oraz letnie utrzymanie zieleni. W tym kierunku podjęto już szereg działań i zobowiązań. Zakupiono nowy sprzęt, przeorganizowano bazę sprzętową, zatrudniono i przeszkolono nowych pracowników. Na tych zmianach związanych z rekomunizacją usług, podobnie jak to było w przypadku przejęcia odbioru odpadów z terenu Jaworzna, mają zyskać sami mieszkańcy.

Jak tłumaczy Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, decyzja o sukcesywnej rekomunalizacji kolejnych usług i zadań stojących po stronie gminy, spowodowana jest m.in. zmieniającymi się warunkami rynkowymi oraz walką o lepszą jakość i cenę.

– Okazuje się, że wolny rynek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a zlecanie usług na zewnątrz może skutkować tworzeniem się monopoli, które niebotycznie windują ceny. Kluczowym momentem dla podjęcia ostatecznej decyzji o przejęciu akcji zima prze miasto, było ostatnie postępowanie na realizację zimowego utrzymania dróg. Miasto wyceniło to zadanie na niespełna 4,5 mln zł.Tymczasem jedyna firma startująca w przetargu chciała za nie ponad 10 mln zł. Przetarg powtórzono dwukrotnie. W efekcie udało się zejść do kwoty ponad 6 mln zł. Jednak i w tym przypadku poziom świadczonej usługi pozostawiał wiele do życzenia.  Ta sytuacja oraz ostatni rok, gdzie Wodociągi przejęły odbiór odpadów, udowodniły, że jeśli zadanie wykonują własne służby, to łatwiej jest organizować pracę i egzekwować jej wyniki. Dlatego możemy stwierdzić, że zmiany jakie czekają nas w najbliższym czasie to kolejne dobre posunięcie – dodaje Prezydent Jaworzna.

Tak więc od listopada podstawowymi zadaniami Działu Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno będzie utrzymanie czystości, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi oraz zbieranie i wywóz śniegu, lodu, błota z dróg i ulic, oczyszczanie miejskich ciągów pieszych. W okresie wiosennym i letnim natomiast porządkowanie terenów przydrożnych, w tym koszenie traw, usuwanie gałęzi, pielęgnacja krzewów. Oprócz tego pracownicy działu komunalnego całorocznie zajmować będą się m. in. oczyszczaniem przystanków komunikacji miejskiej, koszy przystankowych i ulicznych oraz usuwaniem skutków zdarzeń drogowych. Tereny zieleni urządzonej tj. rynki, parki itp. pozostaną w gestii dotychczasowych zarządców, tj. Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

W związku z przejęciem nowych obowiązków, w firmie Wodociągi Jaworzno przeprowadzono szereg działań przygotowawczych.

– Zakończona została rekrutacja ponad 40 pracowników do Działu Oczyszczania Miasta. Wybudowano łącznik prowadzący z obwodnicy północnej do bazy spółki przy ul. Galmany 1. Ma on ograniczyć ruch ciężkich pojazdów ulicą Świętego Wojciecha. Skompletowany został niezbędny sprzęt: osiem pługo-posypywarek z osprzętem zimowym zasilanych gazem CNG, sześć ciągników z osprzętem do odśnieżania oraz dwa mniejsze ciągniki. Na ukończeniu jest procedura przetargowa na dostawę: ładowarki, zamiatarki chodnikowej i trzech wywrotek oraz remont szatni dla nowych pracowników – wylicza Dyrektor Działu Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno Zbigniew Krepel.

Władze Wodociągów nie ukrywają, że kolejna po odpadach usługa jest dla przedsiębiorstwa  potężnym wyzwaniem zarówno organizacyjnym, jak i logistycznym.

– Jednak firma będzie podejmować wszelkie możliwe starania, aby powierzone zadanie zimowego utrzymania dróg było realizowane na najwyższym, możliwym poziomie. Jak wszyscy wiemy do tej pory mieszkańcy mieli dość krytyczne zdanie, jeśli chodzi o jakość i szybkość prac realizowanych przez poprzedniego, zewnętrznego operatora. Naszym celem jest zmiana tego poglądu i opinii wśród mieszkańców. W zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych, czy to w przypadku opadu śniegu, czy też marznącej mżawki, wypracowanie właściwych standardów, które dostosowane będą do rodzaju opadów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym – tłumaczy Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Za nadzór nad wykonaniem usługi w ramach Akcji ZIMA odpowiadać będzie Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. Natomiast wykonawcą usługi będą wspomniane Wodociągi Jaworzno. Dla mieszkańców został już uruchomiony (czynny od 2 listopada) nr telefonu dyspozytorskiego oraz adres mailowy, pod którymi mieszkańcy mogą się kontaktować w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg.


 Tel: 32 615 72 26 e-mail: oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl