Grabańka

Grabańka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 6 sierpnia do godz. 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się w rejonie osiedla Grabańka.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.