Grabańka

Grabańka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 26-27.06.2014 r., od godziny 09:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grabańka od nr 3 i 4 do nr 31 i 38, Zdrojowej, Krzywoustego, Augusta.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.