Grabańka

Grabańka

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 1 lipca 2013 do godziny 16:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grabańka.

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.