Grabańka, Zdrojowa

Grabańka, Zdrojowa

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 13.02.2014 r., od godziny 12:00 do godziny 22:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grabańka, Zdrojowa. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.