Grabańka

Grabańka

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 24 czerwca 2013 do godziny 15:00 na osiedlu Grabańka, wystąpią przerwy w dostawie wody pitnej. Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.