Grabańka, Zdrojowa, Żeńców, Krzywoustego, Augusta

Grabańka, Zdrojowa, Żeńców, Krzywoustego, Augusta

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 8 stycznia 2016 roku, do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grabańka od nr 1 do 31 i od nr 2 do nr 38, Zdrojowej, Żeńców, Krzywoustego, Zygmunta Augusta.

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.