Greenpeace w Jaworznie

Greenpeace w Jaworznie

Od kilku miesięcy Jaworzno pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji Greenpeace. Wczoraj gościł w naszym mieście Łukasz Supergan, koordynator akcji związanej ze składowiskiem odpadów poprodukcyjych na terenie Zakładów Chemicznych „Organika Azot”. Głównym celem wizyty było pobranie próbek wody z trzech jaworznickich ujęć.
Na zorganizowanej w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji konferencji prasowej, przedstawiciel Greenpeac-u wyjaśnił, iż próbki zostaną wysłane do laboratorium w Exeter, w Wielkiej Brytanii, celem wykonania specjalistycznych badań, które pozwolą określić jakość wody i ewentualną obecność w niej substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi.
Podobne badania wykonywane są przez MPWiK. Systematyczne kontrole stanu wody nie wskazały przekroczenia norm zgodnych z polskimi standardami. Wszystkie wyniki były i są zgodne z obowiązującymi normami jakie zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludziwyjaśnia  Józef Natonek – prezes spółki.
Badania wykonane przez Greenpeace będą jednak kilkukrotnie dokładniejsze i pomogą określić jaki wpływ na stan wody w naszym mieście ma składowisko niebezpiecznych odpadów, zlokalizowane na terenie Zakładów Chemicznych „Organika Azot”. Wyniki będą znane najpóźniej za 3 miesiące.
Od września ubiegłego roku Jaworzno realizuje program FOKS, który ma pozwolić na wykonanie szczegółowego rozpoznania lokalizacji wszystkich miejsc składowania odpadów, rozpoznanie ryzyka środowiskowego i wybór technologii powstrzymania emisji zanieczyszczenia.
O szczegółach projektu opowiadał Jacek Nowak, zastępca prezydenta miasta – W programie badawczym FOKS wykorzystane zostaną najnowsze metody badań wód podziemnych, powierzchniowych i gruntów. Równolegle prowadzone będą testy utylizacyjne z wykorzystaniem metod chemicznych i biologicznych.
W wyniku prowadzonych prac zostanie określony szczegółowo rodzaj i ładunek zanieczyszczeń oraz szlaki ich migracji. Wykonane badania pozwolą na kompleksowe rozpoznanie ryzyka środowiskowego i przygotowanie pełnej koncepcji działań naprawczych wraz z analizą ekonomiczną realizacji konkretnych działań. Czas realizacji projektu to listopad 2008 – październik 2011.