Greenpeace – woda w Jaworznie jest czysta

Greenpeace – woda w Jaworznie jest czysta

Potwierdził się fakt, iż  woda na terenie Jaworzna jest bardzo dobrej jakości. Tym razem dowodem na to są jakościowe wyniki badań wody otrzymane od organizacji Greenpeace. Badania wykonane przez brytyjskie laboratorium specjalizujące się w analizie związków chloroorganicznych wykluczają obecność pestycydów w wodzie produkowanej na terenie miasta.
W mailu jaki został nadesłany w dniu 12 maja do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji czytamy między innymi, że Wszystkie próbki okazały się czyste, co potwierdziło laboratorium Greenpeace oraz niezależne, akredytowane laboratorium brytyjskie… Wskazują one jedynie na niewielkie ilości węglowodorów oraz metali, być może naturalnego pochodzenia, których występowanie jest związane z budową geologiczną terenu…Tym samym nasze obawy co do oddziaływania składowiska można uznać za zażegnane.
Pozytywne wyniki to także potwierdzenie badań, które systematycznie wykonywane były dotychczas przez wodociągi w laboratorium wewnętrznym Spółki oraz na zlecenie w laboratoriach zewnętrznych. Jednak jak wielokrotnie podkreślano, a co może być dodatkowym zapewnieniem – zastosowana metoda w brytyjskim laboratorium przy Uniwersytecie w Exeter jest znacznie dokładniejsza oraz wykorzystuje ponad dziesięciokrotnie czulsze odczynniki.
Obecnie otrzymane wyniki podawane są dokładnej, wnikliwej analizie przez laborantów MPWiK, którzy mówią, że posiadanie takich wyników z pieczątką zagranicznego laboratorium należy do rzadkości.
Łącznie przebadano 7 próbek wody pobranej z takich ujęć głębinowych jak; Jarosław Dąbrowski, Dobra, Galmany. Pobór próbek nastąpił osobiście przez przedstawiciela Greenpeace pana Łukasza Supergana, który gościł w naszym mieście w lutym tego roku. Próbki zostały pobrane z zachowaniem odpowiednich standardów oraz dotarły do  laboratorium w dobrym stanie.