Gruntowna wymiana sieci na os. Stałym

Gruntowna wymiana sieci na os. Stałym

Podobnie jak na Podłężu, sieć wodociągowa i kanalizacyjna na Osiedlu Stałym zostanie gruntownie przebudowana i wymieniona. Zadanie zostało już zaplanowane i podzielone na dwa etapy. 15 grudnia przekazano teren budowy. Całość prac ma zakończyć się w połowie 2015 roku. Przez 4 lata za ponad 4 mln zł prowadzona była sukcesywna wymiana sieci wod-kan na Osiedlu Podłęże.

Wymiana obejmowała zarówno sieć magistralną oraz wewnętrzną, osiedlową sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z przyłączami. Teraz nową sieć, odporną na działanie czynników mechanicznych, korozję chemiczną i ścieranie w długim okresie eksploatacji, zyskają mieszkańcy Osiedla Stałego.
I etap inwestycji będzie obejmował zmodernizowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w takich ulicach jak: Aleja Tysiąclecia, Powstańców Śląskich, Janusza Kusocińskiego, Partyzantów, Wyczółkowskiego, Radosnej, Marii Curie-Skłodowskiej, Łukasiewicza, Hanki Sawickiej, Morcinka. Łącznie 2,4 km sieci wodociągowej oraz 2,1 km sieci kanalizacyjnej.
II etap dotyczyć będzie ulic: Powstańców Śląskich, Warskiego, Partyzantów Oskara Langego. W sumie 1,6 km sieci wodociągowej oraz 1,3 km kanalizacji.
Powyższe zadanie będzie kolejną inwestycją realizowaną przez wodociągi na osiedlu.
W listopadzie 2014 rozpoczęła się obecnie prowadzona wymiana sieci kanalizacyjnej w ulicy Jaśminowej. W 2012 przeprowadzono modernizację sieci wod – kan w ulicy Kalinowej,
a w 2008 sieci wodociągowej m.in. w ulicy Klonowej i Dalekiej. Rozpoczynające się dwa etapy prac modernizacyjnych mają kosztować ponad 3 mln zł.