Grunwaldzka 223, 227

Grunwaldzka 223, 227

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  18.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grunwaldzkiej 223 oraz 227.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.