Grunwaldzka 235

Grunwaldzka 235

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 30.10.2014 r., od godziny 10:00 do godziny 12:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grunwaldzkiej 235 oraz do stacji paliw Statoil.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.