Grunwaldzka

Grunwaldzka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 26.11.2012 od godziny 8:00 do godziny 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grunwaldzka 200, 202, 204.
Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy