Grunwaldzka

Grunwaldzka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac przyłączeniowych w dniu  12.01.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 19:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicyGrunwaldzkiej 221 i 225.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.