Grunwaldzka

Grunwaldzka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 16.01.2012 od godziny 8:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grunwaldzkiej 220 -262.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.