Grunwaldzka

Grunwaldzka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 26.03.2014 r., od godziny 07:00 do godziny 15:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grunwaldzkiej 30,34,34a,36,38,40.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.