Hydranty PPOŻ i napełnianie basenów.

Hydranty PPOŻ i napełnianie basenów.

Na nadchodzący ciepły, letni okres przypominamy, że hydranty stanowiące część miejskiej infrastruktury wodociągowej są urządzeniami wykorzystywanymi tylko do celów przeciwpożarowych i technologicznych. Używanie i próba ich otwarcia jest nielegalna i karalna. Każde nielegalne uruchomienie hydrantu jest widoczne w systemie monitoringu, a każdy zwiększony pobór rejestrowany w programach do mierzenia i analizy dobowych przepływów wody w sieci. Nagłe uruchomienie hydrantów może także powodować spadki ciśnienia wody. Te natomiast mogą wywołać zmiany parametrów fizyko – chemicznych (barwa, mętność) wody przesyłanej do odbiorców.

Hydranty umożliwiają służbom wodociągowym oraz miejskim bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz do celów technologicznych. Głównie w sytuacji zagrożenia pożarowego, gdzie napełniane są m.in. pojazdy Straży Pożarowej lub w sytuacji konieczności płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii lub w przypadku okresowego płukania sieci na tzw. końcówkach, gdzie rozbiór i wymiana wody z uwagi na niewielką ilość odbiorców jest niewielki.

Mając powyższe na uwadze służby techniczne Wodociągów Jaworzno przestrzegają przed używaniem hydrantów do napełniania basenów i oczek wodnych. Jak zostało zaznaczone – hydranty służą tylko i wyłącznie do celów technologicznych oraz przeciwpożarowych, a ich wykorzystanie w inny sposób jest nielegalne i karalne.

Dla sprawnego, szybkiego napełniania przydomowych oczek i zbiorników, czy do podlewania ogródków należy używać opomiarowanej instalacji wewnętrznej, najlepiej wyposażonej w dodatkowy wodomierz, który daje możliwość odliczenia użytej wody od ilości odprowadzonych ścieków.

I jeszcze jedna kwestia. Przed napełnianiem basenu należy sprawdzić swoją instalację wewnętrzną, gdyż nieużywana przez jesienno-zimowe miesiące może zawierać osad. Przed nalaniem wody należy sprawdzić również czystość dna basenu oraz zapoznać się z używanymi do utrzymania czystości i stabilności wody basenowej środkami chemicznymi.

Życzymy dużo słońca i radości z bezpiecznego korzystania z przydomowych basenów i ogródków.