Informacja dotycząca Punktów Obsługi Klienta

Informacja dotycząca Punktów Obsługi Klienta

Od 15 lutego z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa i zaleceń higienicznych otwarte zostaną Punkty Obsługi Klienta (POK) w głównej siedzibie Wodociągów Jaworzno przy ul. św. Wojciecha 34 oraz w siedzibie Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Galmany 1.

Wszystkich Klientów planujących realizację spraw osobiście w naszej spółce upraszamy o stosowanie się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka oraz do zasad obowiązujących w POK. Przed wejściem do pomieszczenia należy zdezynfekować ręce w automacie, założyć maseczkę, utrzymać wymagany dystans od innej osoby, a w przypadku, gdy w Punkcie Obsługi Klienta będzie przebywać maksymalna, dopuszczalna liczba 3-ech Klientów, poczekać w wyznaczonym miejscu na swoją kolej. Wszystkie powierzchnie wspólne takie jak: blaty, klamki będą regularnie dezynfekowane przez pracowników Spółki. 

Równocześnie mając na uwadze, fakt, że pandemia wciąż trwa, przypominamy, że wszystkie sprawy (m.in. dot.: warunków technicznych, przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, złożenia wniosku na wymianę/ legalizację wodomierza jak również dot. sprawdzenia rachunków za wodę i ścieki) można sprawnie załatwić zdalnie, do czego gorąco zachęcamy:

  • mailowo, pobierając stosowny wniosek ze strony internetowej i wysyłając go na adres kancelaria@wodociagi.jaworzno.pl
  • rejestrując się w serwisie e-BOK (dostępnym także na stronie spółki www.wodociagi.jaworzno.pl), 
  • telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej spółki www.wodociagi.jaworzno.pl /zakładka: kontakty

Wszystkich Klientów prosimy o współpracę, przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w miejscach publicznych oraz zapraszamy do korzystania ze zdalnych form kontaktu i obsługi Klienta.