Prace kanalizacyjne na ulicy Młyny Serafińskie, Filomatów

Prace kanalizacyjne na ulicy Młyny Serafińskie, Filomatów

Informujemy, iż do momentu uzyskania opinii gruntowo – wodnej od Biura Projektów, prace ziemne na ulicy Młyny Serafińskie, Filomatów, realizowane w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”, zostają przerwane. Na ten czas, teren robót został zabezpieczony oraz utwardzony w celu przejezdności. O terminie wznowienia prac w ulicach Młyny Serafińskie, Filomatów poinformujemy w najbliższym, możliwym czasie. W pozostałych ulicach Ciężkowic, prace będą prowadzone zgodnie z harmonogramem.