Informacja o możliwości czasowego występowania pogorszonych parametrów fizykochemicznych wody

Informacja o możliwości czasowego występowania pogorszonych parametrów fizykochemicznych wody

Na skutek nadal trwającej suszy hydrologicznej i niskich poziomów wody w studniach głębinowych na ujęciu Galmany, a także w celu zapewnienia Państwu stałych i bieżących dostaw wody pitnej, od dnia 28.12.2011 prowadzone będą prace regulacyjne na sieci wodociągowej.
Powyższe działania mogą czasowo pogorszyć parametry fizykochemiczne wody dostarczanej do dzielnic: Warpie, Śródmieście, Podwale, oraz do osiedla Gigant.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.