Informacja o zmianie nazwy spółki

Informacja o zmianie nazwy spółki

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 17 stycznia 2018 roku zmianie ulega nazwa naszej Spółki z dotychczasowej:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. 

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów i adres pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla  Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.