Informacje o Wodociągach Jaworzno

Informacje o Wodociągach Jaworzno

Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Jaworznie zostało powołane z dniem 1 stycznia 1966 roku. Powstało ono w wyniku przekształcania z Zakładu Wod-Kan przy MPGK Jaworzno. W tym czasie siedzibą przedsiębiorstwa były obiekty dawnej kopalni „GALMANY” przy ul. Galmany w Jaworznie. Na swój początkowy majątek przedsiębiorstwo przyjęło istniejące ujęcia wody pitnej oraz wybudowaną i użytkowaną przez zakłady pracy sieć wodociągową i kanalizacyjną. Do 1993 roku przedsiębiorstwo ulegało różnym przekształceniom i transformacjom, by przyjąć obecny stan. Działając w imieniu Zarządu Miasta Jaworzna, Andrzej Węglarz jako Prezydent oraz Michalina Rusin jako Wiceprezydent w dniu 11 listopada 1992 roku podpisali Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego o nazwie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Jaworzno. Natomiast z dniem 17 stycznia 2018 roku zmianie uległa nazwa Spółki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. 

Firma od lat inwestuje oraz modernizuje infrastrukturę wodociągową w Jaworznie. Od 2010 roku, prowadzi jedną z największych inwestycji — wartą blisko 300 mln zł „Modernizację i rozbudowę systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Inwestycja doczekała się, aż sześciu etapów. Znaczną część środków tej inwestycji, prawie 170 mln zł, stanowi dotacja z Funduszu Spójności. W efekcie, w sześciu osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, Borach i Warpiu powstało już ponad 100 km kanalizacji dla 15 tys. mieszkańców, a blisko 50 km zostanie wybudowane do końca 2018 roku, m.in. w osiedlu Jeleń Łęg, Byczyna, Dąbrowa Narodowa. Oprócz kanalizacji Spółka wybudowała nowoczesne ujęcie wody pitnej PIASKOWNIA, zmodernizowała i rozbudowała Oczyszczalnię Ścieków Jeleń Dąb. 

Zarząd oraz jej liderzy mocno zaangażowani są w rozwój i propagowanie nowoczesnego stylu zarządzanie w sektorze wodno-kanalizacyjnym. W 2012 oraz 2013 roku firma została nagrodzona przez Związek Miast Polski nagrodą „Samorządowy Lider Zarządzania”. Natomiast w 2014 roku z rąk Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP oraz Piotra Dudy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” odebrała certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wodociągi Jaworzno, jako nieliczna spółka w Polsce wprowadziła radiowy odczyt wodomierzy dla wszystkich swoich odbiorców. Poprzez tematyczne eventy oraz publikacje prasowe, podejmuje starania złamania stereotypów dotyczące przedsiębiorstw wodociągowych. Inwestuje w nowatorskie rozwiązania. Jako pierwsza firma w Polsce zakupiła urządzenia do awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę o nazwie „wodoerka” oraz przenośne urządzenie do ozonowania sieci wodociągowej tzw. „ozonatorkę”.    
            
Majątek Spółki
            
  • sieć wodociągowa magistralna
28,5 km
  • sieć wodociągowa
 334,9 km
  • przyłącza wodociągowe
 234,7 km
  • sieć kanalizacyjna
296,7 km
  • podłączenia kanalizacyjne
 56,1 km
  • ujęcia wody pitnej głębinowej
 4 szt.
  • ujęcie wody powierzchniowej
 1 szt.
1 szt.

Spółka zatrudnia przeciętnie 263 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.