Instalacja do przyjmowania piasku z czyszczenia kanalizacji

Instalacja do przyjmowania piasku z czyszczenia kanalizacji

Na naszej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniu uruchomiona została instalacja do przyjmowania piasku pochodzącego z czyszczenia kanalizacji.

Jakie jest zadanie i funkcja nowej instalacji?

Zbudowany według pomysłu oraz projektu pracowników oczyszczalni układ pozwala zrzucić do oczyszczalni osady pochodzące z mechanicznego czyszczenia kanalizacji, które na terenie miasta wykonywane są przez samochód asenizacyjny. Instalacja oddziela z dowiezionego osadu większe zanieczyszczenia stałe oraz oddziela z nich piasek, który potem jest płukany dla wyeliminowania z niego wszelkich zanieczyszczeń organicznych.

Liczymy, że uruchomienie tej zhermetyzowanej instalacji wpłynie na stopniowe zmniejszanie się ilości przechowywanych i wywożonych z terenu oczyszczalni odpadów, które dotychczas musiały być właściwie separowane i poddawane m.in. higienizacji.