Inwalidów Wojennych

Inwalidów Wojennych

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 29.12.2014 od godz. 8:00 do godz. 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Inwalidów Wojennych.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.