Inwestycyjne podsumowanie wakacji

Inwestycyjne podsumowanie wakacji

W wakacje i nie tylko dużo się działo w zakresie wymiany sieci i infrastruktury wod-kan w dzielnicach. Wciąż kontynuowana była rozbudowa kanalizacji, której od 7 lat sukcesywnie w Jaworznie przybywa. Krótko mówiąc, od 2011 roku powstało ponad 100 km sieci sanitarnej za 300 milionów złotych oraz nowe obiekty, takie jak ujęcie wody pitnej Piaskownia. Dzięki przemyślanej strategii kanalizacyjny projekt Jaworzna zyskał już VI faz. Jako pierwsze, kilka lat temu w sieć kanalizacyjną uzbrojone zostały północne dzielnice: Pieczyska, Ciężkowice, Długoszyn, Góra Piasku, a następnie Bory i Warpie. W 2015 roku zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków Jeleń Dąb. W 2017 rozpoczęła się budowa kanalizacji w Byczynie, a w 2018 roku budowa rurociągów sanitarnych zakończyła się w dzielnicy Jeleń Łęg. Jak przystało na strategię, jest ona rozłożona w czasie i na poszczególne dzielnice. Zgodnie z jej dalszymi zapisami już niebawem, bo w 2019 roku ruszy kanalizacyjna inwestycja w Dąbrowie Narodowej, a do 2021 roku wodociągi z udziałem gminy, zamierzają wybudować nową sieć sanitarną dla dzielnic: Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna. Teraz jednak przedstawiamy, co w zakresie wodociągowych inwestycji dla mieszkańców wydarzyło się w okresie minionych wakacji.

os. Gigant

W czerwcu na Osiedlu Gigant rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Na tym mocno uzbrojonym terenie, wymieniana jest instalacja wodociągowa o łącznej długości ponad 1 300 metrów. Większość prac wykonywana jest w sposób tradycyjny oraz bezwykopowo. Zakres inwestycji przewiduje wymianę wodociągu wraz z przyłączami do budynków mieszczących się m.in. przy ulicy: Piekarskiej, Bogusławskiego, Tęczowej, Granitowej, Bursztynowej. Koszt modernizacji wraz z dokumentacją projektową to 0,5 mln zł. Termin zakończenia prac szacowany jest na jesień 2018 r.

os. Stałe

W wakacje zakończyła się rozpoczęta w 2017 roku inwestycja związana z wymianą sieci wodociągowej o łącznej długości 2 kilometrów w ulicy Langego, Sempołowskiej, Starowiejskiej. Powstała również nowa sieć sanitarna w ulicy Klonowej, Jaśminowej, a także sieć wod-kan do budynków oświaty, czyli szkoły i przedszkoli, które na tym terenie funkcjonują. Spółka wydała na to zadanie 1,5 mln złotych.

os. Łubowiec

Również w czerwcu końca doczekały się prace związane z wymianą sieci wod-kan w osiedlu Łubowiec. Na tym osiedlu Spółka wodociągowa wydała blisko 1,7 mln zł na nową infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. W okresie od jesieni 2017 roku do czerwca 2018 roku, stare rurociągi zostały wymienione w takich ulicach jak: Wyspiańskiego, Łubowiec, Sucharskiego, Hałdy, Wybickiego. Łącznie ponad 2 kilometry wodociągu i 2 kilometry kanalizacji dla 100 gospodarstw.

os. Jeleń ujęcie wody

W lipcu ruszyła modernizacja ujęcia Jarosław Dąbrowski. Dwustopniowa filtracja, system ozonowania i dezynfekcji od 2013 roku działa na tym ujęciu. Teraz dodatkowo, dla podniesienia jakości wody, układ uzdatniania wzbogacony zostanie o odwróconą osmozę. Zadaniem projektowanego i budowanego układu będzie mieszanie wody surowej z wodą demineralizowaną. Wpłynie to na obniżenie w wodzie uzdatnionej zawartości siarczanów i chlorków, charakterystycznych dla wód kopalnianych oraz obniży twardość ogólną wody – wyjaśnia Technolog Wody jaworznickich wodociągów Sylwia Kręcichwost. Jednym słowem modernizacja ma poprawić i podnieść jakość fizykochemiczną produkowanej wody. Roboty związane z rozbudową i włączeniem nowego układu technologicznego zakończą się w grudniu 2018 r. Modernizacja układu technologicznego ma kosztować blisko 1 mln zł.

os. Ciężkowice

W Ciężkowicach w lipcu wytypowano i wymieniono ponad 40 studzienek, które mogły sprawiać kierowcom, jak i samym mieszkańcom utrapienie pod względem hałasu i nierówności w jezdni. Również przez całe wakacje prowadzona była wymiana sieci wodociągowej w ulicy Ciężkowickiej na odcinku ponad 3 km. Jej koszt to blisko 2 mln zł. Zakres obejmuje ułożenie w sposób bezwykopowy sieci od ulicy Botanicznej do skrzyżowania z ulicą Księdza Mroczka. Plan jest, aby prace zostały zakończone w listopadzie 2018r.

os. Jeleń

W Lipcu wokół rynku w Jeleniu rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz wymianą instalacji wodociągowej. Łącznie 4 kilometry wodociągu m.in. w ulicach: Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Celników. Jeśli chodzi o kanalizację to 3-kilometrowy rurociąg sanitarny powstanie w takich ulicach jak: Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Sulińskiego. Ta trzymilionowa inwestycja ma zakończyć się we wrześniu 2019 roku. Natomiast już we wrześniu Wodociągi Jaworzno rozpoczęły podobne prace w ulicy Wiosny Ludów. Jest to 3 etap modernizacji sieci w tej ulicy. Tym razem obejmuje on wymianę wodociągu oraz budowę kanalizacji od skrzyżowania ulicy Inwestycyjnej z Wiosny Ludów, dalej przechodząc pod skrzyżowaniem w ulicy Admirała Andrzeja Karwety w kierunku osiedla Byczyna. Łącznie 2,6 km sieci wodociągowej i 2,4 km sieci kanalizacyjnej. Wykonawcą zadania, którego wartość opiewa na ponad 2 mln złotych netto, jest firma TKS z Katowic. Zakres pozwala sądzić, iż wszystkie prace zakończą się w pierwszym kwartale 2019r.

os. Byczyna

Przed asfaltowaniem nawierzchni w ulicach: Grażyny, Anny, Krystyny, Małgorzaty, Elżbiety, Bożeny, brygady wodociągowców rozpoczęły wymianę 48 przyłączy wodociągowych, znajdujących się w zakresie pasa drogowego. W wakacje Byczyna wciąż była terenem wielkiej budowy, jednak już ze znacznymi i widocznymi postępami. W niektórych ulicach, od strony Gwardzistów, firma Wolimex wciąż prowadziła prace instalacyjne, związane z budową i ułożeniem kanalizacji sanitarnej, jednak część ulic takich jak Potokowa, Astrów, Bruna, Chryzantemowa i Żukowa była przygotowywana pod ułożenie nawierzchni. Natomiast przez wakacje firma Omega, która realizowała prace po drugiej stronie osiedla, w większości wykonywała prace odtworzenie i asfaltowe. Termin oddania wszystkich prac w Byczynie realizowanych dla ponad 3 500 mieszkańców to listopad br. Jednak możliwość podłączenia, włączenia swojej posesji do sieci sanitarnej poprzez budowę przyłącza, mieszkańcy zyskają w 2019 r.

Oczyszczalnia ścieków Jeleń Dąb.

W wakacje podpisana została umowa na Modernizację oczyszczalni Jeleń Dąb. 6 września nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy głównemu wykonawcy. W 2015 roku zmodernizowana, rozbudowana i częściowo uszczelniona została część biologiczna oczyszczalni. Teraz przeprowadzony zostanie drugi etap modernizacji obiektu, obejmujący przebudowę i hermetyzację komory wlotowej i hali krat, wymianę pomp i rurociągów podziemnych, przebudowę instalacji do wirowania osadu oraz dostosowanie piaskownika do obecnych potrzeb. Ponadto sprzed oczyszczalni na jej teren przeniesiona zostanie stacja zlewcza, co w ocenie ma zmniejszyć i odizolować niepożądane zjawiska zapachowe pojawiające się przy zrzucie ścieków przez beczkowozy. Wartość inwestycji to ponad 18 mln złotych netto. Planowana kwota dofinansowania to 13 mln zł netto.