Jak uniknąć awarii w okresie zimowym

Jak uniknąć awarii w okresie zimowym

W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie apeluje i przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur. Poświęcenie niewielkiej ilości czasu oraz użycie odpowiednich materiałów, które często zalegają nam bez wykorzystania, może  zminimalizować lub wyeliminować negatywne skutki działania wody i niskiej temperatury.  O czym należy pamiętać przed nastaniem oraz w trakcie trwania okresu zimowego:

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprze naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, niepotrzebna tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

W czasie zimy należy:

  • nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod.-kan, które znajdują się przed posesją,
  • nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,
  • nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,
  • regularnie czyścić  wpusty uliczne, podwórzowe oraz studzienki ściekowe w celu  umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji

Osoby, które z różnych powodów nie zastosowały się do powyższych wskazówek i sugestii muszą liczyć się z poniesieniem ewentualnych strat materialnych, a czasem niezależnie od dostawcy z chwilowymi brakami w dostawie wody. Już teraz zadbaj o swą instalację wod –kan. Przezorność nic nie kosztuje.