Jak uniknąć zamrożenia wody?

Jak uniknąć zamrożenia wody?

W związku z zaistniałą sytuacją pogodową, jaka obecnie występuje na terenie całego kraju, MPWiK jak na razie nie odnotował większych oraz poważniejszych awarii wodociągowych na obszarze naszego miasta. Jednak długo utrzymujące się niskie temperatury spowodowały w ostatnich dniach zamarznięcie kilkunastu przyłączy oraz kilku wodomierzy w budynkach prywatnych. W okresie zaledwie pięciu dni tj. od 23 do 27 stycznia do naszego przedsiębiorstwa wpłynęło blisko 33 tego typu zgłoszeń – wyjaśnia Sławomir Grucel.
Tymczasem, co często okazuje się na miejscu, wielu awarii można było uniknąć, chociażby poprzez zabezpieczenie przyłączy i wodomierzy ciepłymi tkaninami, materiałami izolacyjnymi oraz poprzez uszczelnienie pomieszczeń, w których się znajdują. Właśnie wodomierze oraz odkryte części instalacji wodociągowej są najbardziej narażone na zamrożenie. Znajdują się one często w nieogrzewanych piwnicach lub garażach, w których temperatura w okresie zimowym nie powinna spadać poniżej czterech stopni  Celsjusza – dodaje Grucel.
Niestety w momencie zamarznięcia przyłącza należy liczyć się z chwilową utratą dostaw wody. Jeśli jest ono wykonane ze stali, istnieje możliwość jego szybkiego przywrócenia. Bardziej skomplikowana może okazać się sytuacja przyłączy wykonanych z tworzyw sztucznych, których nie należy ogrzewać. Kosztowne w skutkach może się także okazać zamarznięcie wody w wodomierzu. Tak zwane rozmrożenie wodomierza powoduje utratę jego szczelności i wyciek wody. W takiej sytuacji awarię należy zgłosić pod numer 994 (jest to numer bezpłatny). Wówczas przedsiębiorstwo dokona wymiany wodomierza w sposób regulaminowo przyjęty, jako odpłatną usługę obejmującą montaż nowego licznika wraz z plombą. 
Jak dodaje przedstawiciel wodociągów – Technicznie jesteśmy przygotowani na wystąpienie tego typu sytuacji.
Już teraz na każdej ze zmian, jedna brygada wyposażona w sprzęt do odmrażania jest oddelegowana do usuwania tego typu usterek. Obecnie na dzień 27 stycznia pozostało nam do usunięcia zaledwie 5 awarii.
Także MPWiK przygotowuje swoją ponad 500 kilometrową sieć wodociągową do zimy. Każdego roku, jesienią pracownicy Spółki dokonują przeglądu i oznakowania armatury wodociągowej na terenie całego miasta oraz przygotowują informacje przypominające o obowiązku zabezpieczenia prywatnych instalacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązek zachowania właściwych warunków w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz, instalacja, spoczywa na odbiorcy usług.

Poniżej przedstawiamy i przypominamy Państwu kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć zamrożeń. Gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 0o C, należy:
 1. zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
2. studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
3. zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, niepotrzebna tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
4. przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić,
5. elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów. Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz główny. Nie należy natomiast rozmrażać przyłącza we własnym zakresie otwartym ogniem oraz prądem.