Jakość i cena ma znaczenie

Jakość i cena ma znaczenie

Tylko do 31 sierpnia jako jaworznicka spółka wodociągowa przyjmowaliśmy wnioski na wycenę oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych, których realizacja nastąpi jeszcze w 2017 roku. Zainteresowanie spore, bo w ramach swoich prac, oprócz aktualnego dostępu do przebiegu sieci, dobrej ceny za metr bieżący, dajemy mieszkańcom pełną obsługę dokumentacyjną, dziesięcioletni okres gwarancji oraz możliwości rozłożenia płatności na raty.

Od początku roku do końca sierpnia wpłynęło do nas blisko 180 wniosków. W większości były to wnioski z terenu nowobudowanej kanalizacji, ale także z miejsc gdzie od lat kanalizacja działa i teraz mieszkańcy przekonują się, że jest to dobre, komfortowe i ekologiczne rozwiązanie.

Ze 180 złożonych wniosków wykonanych zostało na chwilę obecną blisko 110 podłączeń. Do realizacji pozostało nam jeszcze 70 indywidulanych przyłączy, które chcemy zakończyć do połowy października, tak aby mieszkańcy mogli starać się o dofinansowanie z gminy – wyjaśnia Kierownik Działu Eksploatacji Sieci MPWiK Michał Golasowski

Termin związany jest ściśle z regulaminem dotacji przyznawanych przez gminę. Wynika z niego, że wnioski wraz z pełną dokumentacją za budowę przyłącza, przyjmowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej do połowy października, a ewentualne dotacje w wysokości 50% wartości przyłącza, jednak nie więcej niż 2 000 zł, są wypłacane do 10 grudnia.

Od 2018 roku MPWiK planuje nowy nabór wniosków na budowę przyłączy na powyżej opisanych preferencyjnych warunkach. Oczywiście nie oznacza to, że gospodarstwa domowe nie mogą podłączać się do kanalizacji. Wciąż istnieje możliwość wykonania przyłącza przez mieszkańców we własnym zakresie, skompletowania dokumentacji i złożenia jej 

do Gospodarki Komunalnej. Potem pozostaje tylko radość z bezobsługowego odbioru ścieków.