Jaworznicki projekt kanalizacyjny w obiektywie

Jaworznicki projekt kanalizacyjny w obiektywie

01Zakończyła się I faza jednego z największych miejskich projektów kanalizacyjnych w Jaworznie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Zobacz jak wyglądała jego realizacja oraz jak wyglądają dzielnice po jego zakończeniu.

Wartość I fazy to 119 mln zł , z czego 90 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności. Oprócz ujęcia wody pitnej Piaskownia w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstało ok. 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyskało możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co wiąże się z likwidacją uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.