Jaworzno i jego mieszkańcy bez dodatkowych opłat za podłączenie

Jaworzno i jego mieszkańcy bez dodatkowych opłat za podłączenie

Wobec krążących informacji i opinii w sprawie pobierania przez gminy dodatkowych należności za przyłączenie mieszkańców do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Prokuratura Krajowa jednoznacznie stwierdza nieważność wszelkich uchwał wprowadzających obowiązek ponoszenia tego typu opłaty. Tym samym pragniemy jeszcze raz poinformować, iż ww. opłaty, na terenie Jaworzna nigdy przez Wodociągi Jaworzno sp. z o. o. nie były pobierane.

Zgodnie z prawem (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. art. 15 ust. 2), mieszkańcy ponosili i ponoszą tylko koszty związane z budową przyłączy (materiał, robocizna, odtworzenia itp.). W przypadku budowy przyłączy kanalizacyjnych mieszkańcy mogli oraz wciąż mogą starać się o dotację z gminy. Jest to jednorazowa dotacja w wysokości 50%, jednak nie więcej niż 2 tys. zł.