Jaworzno inwestuje w infrastrukturę

Jaworzno inwestuje w infrastrukturę

W Jaworznie już wkrótce rozpocznie się etap budowy nowej kanalizacji. To największa miejska inwestycja od kilkudziesięciu lat. Całość będzie kosztowała 206 mln zł brutto z czego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało z Unii Europejskiej aż 110 mln zł dofinansowania.

Celem I fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz dostosowanie standardów ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej. Realizacja projektu wynika z polskiego i unijnego prawa. Gdyby miasto nie podjęło się budowy kanalizacji zostałoby obciążone dużymi karami finansowymi. Jednak to nie wszystko.

 Nowa kanalizacja to przede wszystkim komfort, wygoda i zdrowie mieszkańców. Ta inwestycja przyczyni się do rozwoju i wzrostu atrakcyjności Jaworzna – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Budowa nowej kanalizacji to priorytet dla miasta. Dlatego MPWiK Jaworzno rozpoczęło prace nad projektem znacznie wcześniej, w 2007 roku. Dotychczas zrealizowano Kontrakt nr 1 obejmujący przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb wraz z budynkiem tłoczni ścieków. Wyłoniono też firmę, która zajmuje się promocją inwestycji.

– Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców kolejnych kontraktów obejmujących m.in. budowę kanalizacji w osiedlach Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice, w części osiedla Pieczyska oraz budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia”. Prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie 2011 roku, a ich zakończenie planowane jest na koniec 2013 roku – mówi Józef Natonek, prezes MPWiK.

Łącznie w ramach pierwszej fazy powstanie 86 km kanalizacji i 14 tłoczni i przepompowni.

Tak ogromny projekt nie miałby szans na realizację bez wsparcia Unii Europejskiej. 10 września 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na tej podstawie Jaworzno dostało 110 mln zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 53 proc. kosztów całkowitych projektu.

Kontakt:

MAO – Rafał Kilianek (0 32) 318 60 69

Kierownik JRP – Małgorzata Marszałek (0 32) 318 60 88

Specjalista ds. PR Sławomir Grucel ( 032) 318 60 64