Jeleń

Jeleń

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  12.03.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 20:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicyZwycięstwa 111-227, Zwycięstwa 98-208a, Bożka, Mały Dół, Wielki Dół, Dolna 1, Biały Brzeg, Osadników, Rzepeckiego, Łęgowej, Wielkich Łowów, Lokacji, Na Grobli, Leśnej Osady, Kosów.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy