Jeleń

Jeleń

Od 24 października MPWiK rozpocznie kompleksową modernizację ujęcia wody pitnej Jarosław Dąbrowski. Na czas przebudowy układu technologicznego, sieć wodociągowa w dzielnicy Jeleń zostanie odpowiednio ustawiona i uregulowana, a mieszkańcy dla zachowania ciągłości dostaw wody, będą otrzymywać wodę z pozostałych jaworznickich źródeł.

Przepięcie sieci odbędzie się 24 października 2012. W tym dniu mogą wystąpić chwilowe i nieznaczne zmiany fizykochemiczne wody (barwa, mętność).

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.