Jeleń Łęg musi się podłączyć.

Jeleń Łęg musi się podłączyć.

Jeleń Łęg musi się podłączyć. 

W najbliższym czasie mieszkańcy osiedla Jeleń Łęg z ulic: Osadników, Lokacji, Wielkich Łowów, Leśnej Osady, Łęgowej, Zwycięstwa, Kazimierza Bożka otrzymają pocztą Warunki techniczne określające sposób podłączenia swojego budynku do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Obowiązkowy termin realizacji przyłącza określony został do dnia 31.05.2021 r.

Rozsyłanie warunków technicznych związane jest z zakończeniem prac budowlanych, trwającymi czynnościami odbiorami inwestycji, a co najważniejsze ze zgłaszaną chęcią podłączenie się przez samych mieszkańców, wyrażoną w postaci podpisania umów przedwstępnych we wcześniejszych latach.

Mieszkańcy w wyznaczonym terminie – do 31 maja br., mogą zrealizować przyłącz kanalizacyjny w sposób samodzielny, zlecając budowę firmie zewnętrznej świadczącej takie usługi lub po prostu powierzyć kompleksowe wykonanie przyłącza Wodociągom Jaworzno.
W tym przypadku Wodociągi na swoją usługę udzielą 10-letniej gwarancji, a płatności rozłożą na dogodne raty. W kwestii usługi budowy przyłącza kanalizacyjnego pracownicy Wodociągów są dostępni i pozostają do dyspozycji mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 w Dziale Eksploatacji Sieci lub pod nr tel.: (32) 318-61-40, (32) 318-61-37. Natomiast sam wniosek o wycenę i realizację przyłącza można przesłać drogą elektroniczną na adres: anita.celej@wodociagi.jaworzno.pl. Wnioski dostępne są na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl

Informujemy również, że na terenie miasta Jaworzna wdrożono program dopłat do budowy przyłączy kanalizacyjnych, realizowany przez Urząd Miejski w Jaworznie. Informację na temat dotacji z Gminy udziela Biuro Gospodarki Komunalnej, ul. Plac Górników 5, tel. (32) 618 15 52.