Jeleń Łęg. Ruszyła budowa przyłączy kanalizacyjnych

Jeleń Łęg. Ruszyła budowa przyłączy kanalizacyjnych

12 kwietnia br. ruszyła budowa przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców osiedla Jeleń Łęg. Przyłącza realizowane są przez Wodociągi Jaworzno na podstawie zawartych z mieszańcami umów na kompleksową budowę przyłącza kanalizacyjnego. 

Opracowany harmonogram robót jest naglący. Podobnie jak termin, do którego mieszkańcy zobowiązani są wybudować swój przyłącz. Upływa on z dniem 31 maja 2021 r. Obowiązek podłączenia wynika z przepisów prawa, związany jest z zakończeniem prac budowlanych w dzielnicy, a także z chęcią i gotowością mieszkańców do podłączenia się wyrażoną w postaci podpisania we wcześniejszych latach umów przedwstępnych. 

Osoby z ulic: Osadników, Lokacji, Wielkich Łowów, Leśnej Osady, Łęgowej, Zwycięstwa, Kazimierza Bożka, które nie zdecydowały się na budowę przyłącza przez Wodociągi wciąż mogą to zrobić dzwoniąc do Działu Eksploatacji Sieci pod nr tel.: (32) 318-61-40, (32) 318-61-37 lub kontaktując się drogą elektroniczną anita.celej@wodociagi.jaworzno.pl. Wodociągi na swoją usługę udzielą 10-letniej gwarancji, a płatności rozkładane są na dogodne raty. 
W wyznaczonym terminie mieszkańcy mogą również wykonać przyłącze samodzielnie lub zlecić to zadanie innej zewnętrznej firmie.

Informujemy również, że na terenie miasta Jaworzna wdrożono program dopłat do budowy przyłączy kanalizacyjnych, realizowany przez Urząd Miejski w Jaworznie. Informację na temat dotacji z Gminy udziela Biuro Gospodarki Komunalnej, ul. Plac Górników 5, tel. (32) 618 15 52.