Jesienne prace kanalizacyjne w Jeleniu

Jesienne prace kanalizacyjne w Jeleniu

Wraz z rokiem szkolnym rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniu wzdłuż ul. Wiosny Ludów w Jaworznie. Jest to pierwszy etap dla tego zadania. Swoim zakresem obejmuje on budynki od nr 2 do nr 64.

Główny układ kanalizacyjny zostanie wykonany wykopem otwartym, w którym to ułożone zostaną rury PCV o łącznej długości 800 metrów. Ewentualne przejścia pod drogą będą wykonywane przewiertem. Koszt to 380 tys. zł. Planowany termin zakończenia robót to listopada br. Etap drugi zadania będzie kontynuowany przez Wydział Inwestycji Miejskich, który niebawem w rejonie ulicy Banasika i ulicy Inwestycyjnej budować będzie sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, nowy wodociąg oraz nawierzchnię asfaltową drogi.