Jeszcze dwa miesiące potrwa wymiana wodociągu na Jeziorkach

Jeszcze dwa miesiące potrwa wymiana wodociągu na Jeziorkach

Ruszyły kolejne prace w ramach zadania związanego z modernizacją sieci wodociągowej na ulicy Kasztanowej. Po wymianie 150 przyłączy wodociągowych, rozpoczęto wymianę rurociągu głównego, biegnącego wzdłuż ulicy. Modernizacja 1700 metrów wodociągu o wartości 1,6 ml zł, ma ulepszyć system dystrybucji wody, poprzez zwiększenie jego odporności na oddziaływanie szkód górniczych oraz poprzez zwiększenie jego dotychczasowej średnicy.  
Zdarzenia związane ze szkodami górniczymi to zjawiska licznie odnotowywane  przez służby techniczne MPWIK na terenie całego miasta. To one, oprócz materiału z którego rurociąg został wykonany, przyczyniają się do jego uszkodzeń i rozszczelnień, a tym samym do wycieków wody.
Nowy wodociąg na Jeziorkach budowany jest z zabezpieczeniem przed powstaniem ewentualnych odkształceń w gruncie, czyli przed działaniem szkód górniczych, które na tym terenie są dość liczne. Po sprawnej wymianie przyłączy u mieszkańców, rozpoczęto wymianę rurociągu głównego. Zaczynając od strony ulicy Herbowej wymienionych zostało prawie     500 metrów rurociągu. Jego dalsza wymiana poprowadzona będzie w kierunku skrzyżowania z ulicą Insurekcji Kościuszkowskiej, gdzie  połączony zostanie z już wcześniej unowocześnionym wodociągiem w tej ulicy.
Do obecnych potrzeb dzielnicy dostosowana zostanie także średnica wodociągu, która pokryje zapotrzebowanie w wodę budynki istniejące oraz nowopowstające. Będzie ona wynosiła 280 mm. Jednak cały pozytywny efekt mieszkańcy odczują dopiero końcem maja, bowiem dopiero wtedy rurociąg ma zostać włączony do eksploatacji. Jeszcze przez najbliższe dwa miesiące mieszkańcy muszą liczyć się z niewielkimi utrudnieniami na jezdni, gdyż konieczne roboty prowadzone są właśnie w pasie drogowym. Wykonawca oraz MPWiK apelują tym samym do kierowców o właściwe dostosowanie się do panujących warunków na drodze.