Już ponad rok ekologicznej inwestycji

Już ponad rok ekologicznej inwestycji

Najprawdopodobniej do końca września potrwa jedna z największych inwestycji kanalizacyjnych na terenie miasta Jaworzno. Jej wykonanie, za ponad 10 mln zł, ma rozwiązać problem odprowadzania ścieków min. z dzielnicy Szczakowa do pobliskiej rzeki Biała Przemsza. Inwestycja oprócz ekologicznych rozwiązań, ma umożliwić pobliskim posesjom podłączenie się do kanalizacji oraz poprawi system dostarczania wody.
Dla zrealizowania zadania wybudowany zostanie kolektor tłoczny ścieków biegnący wzdłuż starej linii kolejowej oraz sama tłocznia ścieków z infrastrukturą towarzyszącą.
Zgodnie z projektem swój początek kolektor będzie posiadał w pobliżu przejazdu kolejowego na ul. Batorego, a koniec w rejonie ulicy Wiejskiej. Połączony on będzie z już istniejącą siecią prowadzącą ścieki do oczyszczalni. Łącznie ponad 7 km rurociągu tłocznego wraz grawitacyjnymi kanałami ogólnospławnymi i sanitarnymi oraz z tłocznią ścieków mogąca przyjąć prawie 130,0 l/s nieczystości płynnych i wyposażoną min. w aparaturę do niwelowania ewentualnych przykrych zapachów – informowali przed rozpoczęciem inwestycji w czerwcu 2008 roku przedstawiciele MPWiK Jaworzno.
Jednak jak dodawali niejednokrotnie, w ramach inwestycji, muszą zostać wykonane jeszcze mniejsze, pojedyńcze zadania, bez których cała inwestycja nie będzie sprawnie funkcjonować.
Ze względu na nienajlepszy stan techniczny, stalowy wodociąg w ulicy Batorego i ulicy Dąbrowskiego oraz wodociąg rozdzielczy w rejonie ulicy Końcowej i ulicy Pasternik zostanie wymieniony i przebudowany wraz z instalacją gazową, zgodnie z przebiegiem nowopowstałej trasy kolektora. Stworzona zostanie droga dojazdową do tłoczni, której teren wymaga ogrodzenia, zagospodarowania, zasilenia w prąd elektryczny, a także wykonania licznych prac odtworzeniowych.
Dziś ponad rok od rozpoczęcia inwestycji można powiedzieć, że udało się wybudować sporą część kolektora tłocznego, wraz z przeciskami bezwykopowymi, które umożliwiły osadzenie rur w mało szkodliwy sposób pod ulicą Szczakowską oraz pod nasypami kolejowymi. Dokonano także wymiany wspomnianej sieci wodociągowej, a kilka dni temu na naruszoną nawierzchnię na odcinku ulicy Batorego i po jednej stronie ulicy Dąbrowskiego wyłożono nową nawierzchnię asfaltową. Jednocześnie postarano się także o osadzenie głównego zbiornika przepompowni ścieków wraz z fundamentem i stropem budynku. W innej części rozległego zadania, a dokładnie w rejonie ulicy Wiejskiej trwają prace przy budowie końcowego odcinka kolektora grawitacyjnego – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.
Jeśli uda się zrealizować tak poważne przedsięwzięcie, którego rozpoczęcie nie było by możliwe bez finansowego wsparcia Urzędu Miasta, jaworznickie wodociągi nie będą zobligowane do ponoszenia opłat środowiskowych, które do 2010 roku zostały im zawieszone przez Urząd Marszałkowski, pod warunkiem odciążenia Przemszy i skierowania ścieków do oczyszczalni Jeleń Dąb. To drugi, ważny, zaraz po ekologicznym, aspekt przedsięwzięcia, który motywuje do działania i zakończenia inwestycji w umownym terminie.