Już w lutym rozpoczną się kolejne prace kanalizacyjne

Już w lutym rozpoczną się kolejne prace kanalizacyjne

Pod koniec lutego w ramach unijnego projektu ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w kolejnych dzielnicach Jaworzna. Łącznie do końca 2013 roku w Górze Piasku i Długoszynie powstanie 31 km kanalizacji. W piątek 30 grudnia 2011 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie, – przekazało teren budowy firmie Mota Engil Central Europe S. A., która jest głównym wykonawcą Kontraktu II, czyli budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku oraz osiedlu Długoszyn. Od momentu przekazania terenu, wykonawcy biegnie czas na ukończenie robót o wartości 21 mln zł brutto, których realizacja planowana jest na lata 2012-2013. Ze wstępnie przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu wynika, iż pierwsze prace budowlane rozpoczną się pod koniec lutego. Roboty obejmować będą ulice: Szczakowską, Górnośląską, Jaszuńskiego, Mokrą oraz Chropaczówkę. Łącznie w osiedlu Góra Piasku oraz Długoszynie powstanie 31 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz 5 tłoczni i przepompowni. Dzięki temu mieszkańcy ponad 1000 posesji w Jaworznie będą mogli podłączyć się i dogodnie korzystać z kanalizacji sanitarnej.

O inwestycji:

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I to jedna z największych miejskich inwestycji od kilkudziesięciu lat. W jej wyniku powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz Stacja Uzdatniania Wody.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (to łącznie 110 mln zł z 206,3 mln zł wartości całego projektu). Inwestycja zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także dostosowania gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Prace prowadzone będą w dzielnicach Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice i Pieczyska. Projekt zakłada również budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” wraz z siecią wodociągów.

Kontakt:

MAO – Rafał Kiljanek tel. (32) 318 60 69

Kierownik JRP – Małgorzata Marszałek tel. (32) 318 60 88

Specjalista ds. PR – Sławomir Grucel tel. (32) 318 60 64