Już po raz czwarty cena wody bez zmian

Już po raz czwarty cena wody bez zmian

Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wodociągi Jaworzno 12 marca bieżącego roku złożyły do Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z siedzibą w Gliwicach nowy wniosek taryfowy. Przygotowany dokument taryfowy, został pozytywnie przyjęty przez regulatora rynku usług wodnych. Zatwierdzona na okres 3 lat i obowiązująca od 22 maja br. na terenie Jaworzna taryfa, utrzymuje cenę wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na obecnym poziomie.

Lp. Wyszczególnienie Cena/Stawka opłat Jednostka miary
Netto (bez VAT) Brutto (z VAT)*
0 1  2  3  4
1 Cena za dostarczoną wodę 4,84 5,23 zł/m3
2  Cena za odprowadzone ścieki  8,29 8,95  zł/m3 
3  Opłata abonamentowa za rozliczenie
 pobranej wody
 2,16  2,33*  zł/odbiorcę/m-c
4  Gotowość dostarczania wody  7,26 7,84  zł/odbiorcę/m-c
5  Gotowość odprowadzania ścieków  2,00 2,16 zł/odbiorcę/m-c

* w przypadku wyboru usługi e-faktura opłata w wysokości 1,00 zł brutto.

Tak skalkulowana i przyjęta taryfa jest akceptowalna przez mieszkańców, a także zapewnia na chwilę obecną pozyskanie środków finansowych na świadczenie usług wodociągowych na niepogorszonym poziomie, a także umożliwia zabezpieczenie środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych – tłumaczy Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Pomimo stałej od lat ceny wody (w 2014 roku została ona w Jaworznie obniżona o 16 groszy), Spółka wodociągowa wciąż inwestuje i modernizuje infrastrukturę wod-kan. W ostatnich 7 latach za ponad 300 mln zł wodociągi zmodernizowały obiekty techniczne oraz wybudowały ponad 150 km sieci wod-kan. Za tę kwotę wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ulicy Batorego, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE, wyremontowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże, os. Stałym, Łubowcu, os. Skałka. Zmodernizowano głębinowe ujęcia wody pitnej oraz wybudowano nowoczesne ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. W latach 2012 – 2018 powstało 110 km kanalizacji w 7 dzielnicach (Pieczyskach, Ciężkowicach, Długoszynie, Górze Piasku, Warpiu, Borach i Jeleniu Łęgu) dla blisko 15 tysięcy mieszkańców.
Spółka ma w planach realizację kolejnych milionowych inwestycji m.in. kanalizację w Byczynie, Dąbrowie Narodowej, a także wymianę sieci wodociągowej w Ciężkowicach. Natomiast do 2021 roku zamierza stworzyć układ sanitarny w dzielnicy: Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna.