Kanalizacja na Pniaka

Kanalizacja na Pniaka

W ulicy Pniaka zrealizowano sieć kanalizacyjną, która odprowadzać będzie ścieki bytowe w kierunku przepompowni znajdującej się na ulicy Bukowskiej.Początek nowej kanalizacji zaczyna się na skrzyżowaniu ulic Pniaka i Przemysłowej i prowadzi do skrzyżowania ulic Józefa Poniatowskiego i Pożarowej. 
en blisko dwustumetrowy odcinek sieci powstał z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach. Wybudowana część stanowiła brakujący element dla sprawnego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej w tym rejonie – wyjaśnia rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.Nowopowstała kanalizacja została połączona z już istniejącą siecią. Przebudowie generalnej poddano m.in. studnie znajdujące się na skrzyżowaniu ulic Pniaka i Pożarowej. Do wybudowanej kanalizacji włączone zostały wszystkie przykanaliki znajdujące się na całej jej długości.  Łącznie 11 budynków.   Inwestycja porządkująca system kanalizacyjny w ulicy Pniaka, trwała ponad 2 miesiące. Zakończyła się początkiem listopada i kosztowała 127 tys. zł brutto