Kanalizacja sanitarna wzdłuż Obwodnicy Północnej

Kanalizacja sanitarna wzdłuż Obwodnicy Północnej

Na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przygotowało przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest budowa za ponad 2 miliony złotych kanalizacji sanitarnej wzdłuż Obwodnicy Północnej.  
Założeniem budowy nowego, prawie 3 kilometrowego odcinka kanalizacji sanitarnej jest kontynuacja poprzednich działań, realizowanych w ramach budowy Kanału Wąwolnica. Jak wiadomo sześcio – etapowa inwestycja miała za zadanie budowę kolektora kanalizacyjnego, którego celem było przejęcie ścieków z centrum miasta i skierowanie ich do oczyszczalni a tym samym uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej wokół samego potoku.  Ostatni etap o wartości 8 mln zł. zakończony został w lipcu tego roku i obejmował obszar od ulicy Reja, poprzez ulice Tetmajera, aż do ulicy Nowoniemcewicza.
Łącznie podczas tego etapu wybudowanych zostało 1500 metrów kanalizacji sanitarnej, 2100 metrów kanalizacji deszczowej oraz 1300 metrów wodociągu głównego. Inwestycja zakończyła się przewiertem i umieszczeniem kolektorów kanalizacyjnych pod uczęszczaną już obwodnicą, w rejonie stacji paliw – wyjaśnia Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek – Rozpoczęcie obecnych prac to kontynuacja stwarzająca możliwość kanalizowania północnych oraz wschodnich części miasta.

Słowa prezesa znajdują potwierdzenie w rzeczywistości, bowiem powstająca kanalizacja wzdłuż Obwodnicy Północnej zgodnie z przygotowanym projektem połączona zostanie z kolektorami osadzonymi w ulicy Nowoniemcewicza. Czyli z tymi, które stanowiły etap końcowy inwestycji na Borach. Następnie ulicą Krakowską poprowadzona zostanie w kierunku zajezdni PKM, a w kolejnym etapie od ulicy Krakowskiej, poprzez ulicę Pstrowskiego do skrzyżowania z ulicą Insurekcji Kościuszkowskiej. W końcowym etapie budowa prowadzona będzie wzdłuż ulicy Kołłątaja, aż do ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej.
Tak wytyczona trasa stworzy swoisty szkielet kanalizacyjny, do którego w przyszłości będzie można odprowadzać ścieki z poszczególnych ulic. Jednak można tu wskazać kolejne korzyści zarówno dla Spółki wodociągowej jak i dla miasta.
Dzięki tej budowie uzbrojone zostaną nowe  tereny znajdujące się w rejonie ulicy Kołłątaja, ale także zdołamy wychwycić i skierować do oczyszczalni ścieki z bloków znajdujących się przy ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej, które to ścieki do tej pory zgodnie ze wszystkimi pozwoleniami i licznymi opłatami odprowadzane były do kopalnianych wód dołowych – mówi Józef Natonek – Średnio każdego roku z tego tytułu do Południowego Koncernu Węglowego uiszczaliśmy kwotę w wysokości 100 tys. zł. Już niedługo środki te będzie można racjonalnie wykorzystać wewnątrz naszej Spółki.
Zgodnie z zapisami umownymi prace związane z kanalizacją sanitarną potrwają dwa miesiące, a ich końcowy odbiór będzie możliwy początkiem przyszłego roku. Koszt budowy 3 kilometrowego odcinka skalkulowano na 2,3 mln zł. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma SKAWEX z Jaworzna.