Kanalizacja w Byczynie coraz bliżej

Kanalizacja w Byczynie coraz bliżej

W środę 7 czerwca w siedzibie Klubu NIKO, MPWiK zorganizował spotkanie z mieszkańcami osiedla Byczyna w sprawie rozpoczynającej się budowy kanalizacji. Można powiedzieć, że jest to najważniejsza inwestycja 2017 roku. Inwestycja duża i bardzo poważna. Bowiem roboty mają być prowadzone na kliku frontach przez około 20 brygad jednocześnie i trwać 18 miesięcy. Zakres zadania, organizacja pracy oraz kwestie związane z podłączeniem do kanalizacji były wiodącymi tematami spotkania, na które mieszkańcy dzielnicy licznie przybyli. W Byczynie do zrealizowania jest około 35 km sieci sanitarnej dla 3523 mieszkańców oraz 15 km sieci wodociągowej. Kanalizacja w Byczynie ma stanowić VI fazę projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.

Zgodnie z projektem oraz rozstrzygnięciem przetargowym rozpoczynające się roboty w dzielnicy zostały podzielone na trzy etapy. Za realizację etapu pierwszego i drugiego (zlewnia w rejonach ulicy Korczyńskiego, zlewnia Baranowskiego) o łącznej wartości ponad 17,5 mln złotych, odpowiedzialna będzie firma Omega. Za prace w terenie przy trzecim etapie (rejon ulicy Gwardzistów) o wartości 9 mln złotych, odpowiedzialna będzie firma Wolimex. Początkiem czerwca w ulicy Rapackiego, Rewolucjonistów, Leńskiego, Laskowiec, Żytniej, Żukowej można już zauważyć pierwsze prace i maszyny budowalne.

Za nami budowa od podstaw ponad 100 km nowej kanalizacji sanitarnej m.in. w osiedlu Ciężkowice, Pieczyska, Góra Piasku, Długoszyn, Bory, Warpie. Później częściowo uzupełnialiśmy sieć kanalizacyjną w okolicach Centrum i obecnie w Jeleniu Łęgu. Teraz przystępujemy do prac w Państwa dzielnicy. Będzie to już szósta faza jaworznickiego projektu kanalizacyjnego, na którą to część jako Spółka, również będziemy starać się otrzymać unijne dofinansowanie – mówił do mieszkańców Byczyny Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek.

Ostatnie inwestycje MPWiK pokazały, że dla spółki, oprócz systematycznej rozbudowy kanalizacji ważne są także inwestycje związane z modernizacją infrastruktury wodociągowej. Stąd decyzja by w jednym czasie, wraz z budową sieci sanitarnej w Byczynie wymienić rury wodociągowe. To zwiększa zakres, czas a tym samym może rzutować na format i szerokość samych wykopów liniowych powstających w drodze. To wymaga odpowiedniej organizacji ruchu, która w czasie prowadzenia zadania, nie ma co ukrywać może być utrudniona, ale z zapewnieniem przejazdu i dojazdu do poszczególnych posesji – tłumaczył Prezes Natonek.

Po prezentacji i licznych pytaniach związanych m.in. z organizacją ruchu, odtworzeniem nawierzchni, kwestią obowiązkowego podłączenia się do kanalizacji, dotacją do budowy przyłączy, uruchomione zostały stanowiska, na których pracownicy wodociągów odpowiadali na indywidualne i techniczne pytania. Należy podkreślić, iż mieszkańcy domów objętych budową kanalizacji będą mieli techniczną możliwość podłączenia się dopiero po zakończeniu i odbiorze wszystkich prac. Informacja o możliwości rozpoczęcia budowy przyłącza będzie rozsyłana, podobnie jak zaproszenia na spotkanie, listownie do wszystkich mieszkańców. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż końcem 2018 roku. Wszelkie informacje na temat prowadzonych prac można uzyskać w siedzibie MPWiK w Jednostce Realizującej Projekt przy ul. św. Wojciecha 34 pokój 1.23, 1.25 oraz pod numerem telefonu (32) 318 61 74 / (32) 318 61 88.