Kasztanowa, Łanowa, Morgowa

Kasztanowa, Łanowa, Morgowa

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 09.04.2014 r., od godziny 8:00 do godziny 20:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Kasztanowej 103-157, 128-194 oraz Łanowej i Morgowej
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.