Kolejarzy, Jagiellońska

Kolejarzy, Jagiellońska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 07.05.2013 od godz. 8:00 do godz. 22:00, wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Kolejarzy 2 – 30, 9, 13 oraz do budynków mieszczących się przy ulicy Jagiellońskiej 33, 70.

Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się obniżone parametry fizyko – chemiczne wody (barwa, mętność).

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.