Kolejarzy, Szklarska

Kolejarzy, Szklarska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 09.05.2013 od godz. 8:00 do godz. 22:00, wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Kolejarzy 13, 15, 16, 17, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 65, 67, 69, 71, 73, 73a, 75, 77, 79 oraz do budynków mieszczących się przy ulicy Szklarskiej 1, 8, 10.

Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się obniżone parametry fizyko – chemiczne wody (barwa, mętność).

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.