Kolejarzy, Szklarska

Kolejarzy, Szklarska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 24.04.2013 od godz. 8.00 do godz. 18.00 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Kolejarzy 13,15,16,17,21,29,31,33,35,37,39,65,67,69,71,73,73a,75,77,79 oraz ul. Szklarska 1,8,10.

W czasie trwania prac mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę beczkowozem.