Kolejarzy

Kolejarzy

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 1.02.2016 r., od godziny 8:00 do godziny 18:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Kolejarzy od nr 13 do nr 79    oraz ul. Szklarska – cała

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.