Kolejna dotacja na rozbudowę kanalizacji w Jaworznie

Kolejna dotacja na rozbudowę kanalizacji w Jaworznie

Niespełna miesiąc po podpisaniu umowy na III fazę projektu kanalizacyjnego, wodociągi pozyskały kolejne środki unijne. Tym razem ponad 1 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji m.in. w dzielnicy Jeleń i Dąbrowa Narodowa. Będzie to już IV etap inwestycji poprawiającej infrastrukturę w naszym mieście. 5 września w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach podpisano umowę potwierdzającą przyznanie następnego dofinansowania dla Jaworzna.

Ponad 1 mln zł na projekty budowlane, których realizacja będzie możliwa już od 2015 roku. Wartość zawartej umowy opiewa na 1, 5 mln zł. Kwota udzielonej dotacji z funduszy europejskich stanowi ponad 1 mln zł, czyli 85% wydatków kwalifikowanych. W ramach czwartego etapu powstaną projekty budowlane kanalizacji sanitarnej dla osiedla Jeleń (Łęg, Równa Górka, Rynek), Dąbrowa Narodowa oraz projekty dla ulic Szelonka, Marusarzówny, Żywicznej, Pszczelnik, Chopina, Kruczej, Tylnej, Śląskiej, Chełmońskiego, Chrząstówka, Obrońców Poczty Gdańskiej, Paderewskiego 3-14. W zakresie znalazło się także wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków Jaworzno „Dąb”, a dokładniej na zaprojektowanie części biogazowej i osadowej. Dotacja obejmuje również weryfikację wielkości i obszaru aglomeracji Jaworzno. Jak zapowiada Prezes Zarządu Józef Natonek – Przygotowanie tych projektów umożliwi aplikację o kolejne środki. Tym razem z Nowej Perspektywy Finansowej, która zostanie uruchomiona na lata 2014-2020. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza IV” to kolejny projekt dofinansowany ze środków UE, którego realizację koordynować będzie WFOŚiGW w Katowicach. WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej w ramach systemu wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 dla działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.