Kolejna inwestycja na Podłężu

Kolejna inwestycja na Podłężu

Spółka wodociągowa rozpoczęła kolejne prace inwestycyjne na osiedlu Podłęże. Modernizacji zostanie poddana kanalizacja w rejonie Al. Piłsudskiego. Zakres zadania będzie obejmował bloki znajdujące się przy Al. Piłsudskiego 31, 33, 35, 37, 39 oraz pobliski pawilon handlowy. Długość wymienianej kanalizacji to prawie 0,5 km. Z racji na ścisłą  zabudowę mieszkaniową terenu, część prac  wykonywanych będzie bezwykopowo. Pozostała część tradycyjnym wykopem.  Inwestycja zakłada odtworzenie naruszonych podczas robót nawierzchni dróg i chodników na obszarze blisko 1000 m2. Tereny zielone zostaną obsiane trawą.Podczas realizacji prac mogą wystąpić utrudnienia dla kierujących pojazdami. Jednak zgodnie z projektem roboty planowane są na krótkich odcinkach, umożliwiających dojazdy i dojścia do poszczególnych parceli. Planowany koszt budowy kanalizacji to 400 tys. zł. Głównym wykonawcą jest firma STANWALL z Sosnowca. Prace mają potrwać do końca lipca 2010 roku.